אודותינו

לכתחילה - מערך בתי הדין לממונות, הוא ארגון שמאגד בתי דין לממונות בישראל, הדנים על פי תורת ישראל.

מטרת הארגון, גיבוש בתי הדין למערך ארצי מתואם, שיתן שירות משפטי מקצועי לכלל הציבור, ויחבר את החברה בישראל למשפט התורה. נכון להיום מאגדת לכתחילה כשלושים בתי דין, בפריסה ארצית.

יזמת לכתחילה החלה בסייעתא דשמיא בחודש אלול תשפ"א, על ידי רבנים ודיינים.
בין המייסדים, הרב יצחק זאגא, הרב ניר אביב, הרב ברוך פז, הרב אריאל בראלי, הרב עדו רכניץ. החזון שעמד לנגד עיני המייסדים, הוא השבת המשפט הישראלי התורני, ללב הציבוריות הישראלית, מתוך ראיה ממלכתית, המחוברת למערכות המדינה.

לשם קידום מטרה זו, עוסק ארגון לכתחילה, גם בהכשרת אברכים בכוללים לדיינות והעשרת הדיינים, בתחומים מקצועיים שמשיקים לעבודה המשפטית התורנית.
כמו כן, מתקיים שיתוף פעולה הדוק בין לכתחילה לבין מכון פסקים, שמחזיק באתר יחודי ובו מאגר גדול של פסקי דין שהתקבלו בבתי הדין לממונות.
בנוסף, יוזם ארגון לכתחילה כנסי הסברה, ימי עיון שיעורים ופעילויות, לקידום השבת משפט התורה לישראל.