אירועים

מפריד

יום עיון דיינים ואברכים
קיץ תשפ"ד

השקת בית הדין החדש
לבוררות יהודית בתל אביב

כנס רבני הקהילות והדיינים
במעמד הרב הראשי לישראל
נשיא בית הדין הגדול

לכתחילה - יום עיון חנוכה תשפ"ב
באולם ישיבת בית אל

כנס הדיינים וראשי כוללים לדיינות
תקנות סדר הדין