הגשת תביעה

שלום, מרכזה של פרשת יתרו הוא מתן תורה, והפרשה העוקבת היא פרשת משפטים על המשפט היהודי, ורק לאחריה באה פרשת תרומה העוסקת בהקמת המשכן. לכאורה זה תמוה, וכי לא היה יותר נכון שמיד אחרי מתן תורה תבוא לה פרשת תרומה, וכי המטרה של התורה איננה לאפשר השראת השכינה במשכן?? חז"ל אומרים לנו "ואלה המשפטים" וא"ו מוסיף על הראשונות, מה אלה מסיני, אף אלו מסיני!! כוונתם ברורה: ישנה נטיה לחשוב שהיהדות היא דת, דהיינו עניינה לאפשר לאדם לעבוד את בוראו ולהיכנע לפניו. ואיך מודדים אדם דתי? יש לו כיפה! יש לו ציצית! הוא אוכל כשר! הוא שומר שבת!. באה התורה ואומרת, זה אולי נכון בשאר הדתות, אבל זה לא נכון ביהדות. ביהדות "מה אלה מסיני אף אלו מסיני". חלק מהגדרתך כאדם שומר תורה ומצוות זו השאלה איפה אתה הולך להתדיין כשיש לך סכסוך על הממון שלך. לא רק האוכל שאנו מכניסים לפה צריך להיות "כשר", אלא גם הממון שלנו צריך להיות "ממון כשר". בתי הדין הרבניים האזוריים מנועים מלדון דיני ממונות, ועל כן נוצר חלל גדול ללא מענה. ארגון לכתחילה שם לו למטרה למלא את החלל הזה. אנחנו ברשת "לכתחילה" פועלים מתוך תחושת שליחות, אנחנו מרגישים אחריות לפתרון סכסוכים במהירות, ביעילות ובמקצועיות על פי דין תורה ומשפט עברי לכל הקהלים. זו הסיבה שאנחנו פועלים בשיתוף פעולה עם לשכת עורכי הדין, זו הסיבה שאנחנו נוקטים בשקיפות מלאה וזו הסיבה שאנחנו גובים אגרות נמוכות כל כך. הסיבה לכך שהמחיר כל כך זול היא פשוטה מאד, אנחנו פועלים מתוך תחושת שליחות וכל הדיינים שלנו דנים בהתנדבות. כך ההוצאות שלנו מעטות ואנחנו לא נדרשים לגבות עמלות גבוהות. הדיינים שלנו הם מקור גאוותנו, הם בעלי השכלה תורנית רחבה ומחוייבים לשליחות – שירות משפטי מקצועי על פי משפט התורה ויחד עם זאת שווה לכל נפש. הדיינים ברובם בוגרי צבא, בעלי השכלה רחבה, עם כושר לדיינות מאת הרבנות הראשית לישראל, ועוברים ימי הכשרה והעשרה מיוחדים, ובכלל זה השתלמות בנושאי החוק הישראלי ובתחומים מקצועיים. רשת לכתחילה מאחדת בתי דין רבים בפריסה רחבה. כך, בפנייה אחת תוכל להגיש תביעה בבית הדין הקרוב אליך ולהגיע להכרעה זריזה ומקצועית על פי דין תורה והמשפט העברי עם מינימום עיכובים והליכים מסורבלים. סדרי הדין שלנו (מפורסמים כאן באתר שלנו) נקבעו לאחר דיונים ממושכים של אבדי"ם ודיינים, ונבנו מתוך הנסיון העשיר של הדיינים שלנו ותוך שימת לב מירבית הן לדרישות ההלכה והן ליעילות הדיון וצרכי בעלי הדין. בנוסף, נציגי רשת לכתחילה ישבו עם נציגי לשכת עורכי הדין, ויחד ניסחו סעיפים נוספים כדי שהתוצאה הסופית תהיה מקובלת גם על הדיינים. זו הסיבה שלשכת עורכי הדין הוציאה המלצה רשמית לעורכי הדין להפנות אלינו תיקי בוררות. כל סדרי הדין שלנו, הן אלו המעוגנים בתקנון הרשת והן אלו המעוגנים בהסכם עם לשכת עורכי הדין שקופים ומתפרסמים באתר. כך אתה יודע למה לצפות בלי הפתעות. ברשת לכתחילה תקבל פסק דין מנומק תוך לא יותר משישים יום ממועד סיום הדיונים – בדרך כלל הרבה פחות. פסקי הדין שלנו זוכים כמעט תמיד להכרעה מהירה ורובם נגמרים תוך לא יותר מחודש. כדי שתהיה מאה אחוז בטוח שקבלת מענה צודק והולם יצרנו מערכת ערעור, כך אם תרגיש שהצדק לא יצא לאור בפסק של בית הדין בעניינך – תוכל לערער על הפסק על פי הנוהל המפורסם בתקנון. אם חשובה לך סופיות הדיון – תוכל לוותר על האפשרות לערער בשלב החתימה על שטר הבוררות על מנת שתוכל לשוב לעסקים כרגיל בהקדם. הגראי"ה קוק זצ"ל (אורות, ישראל ותחיתו, ג') מעלה את משפט הממון מן הפרט אל הכלל, וכותב כך: "'בכל דרכיך דעהו'", שהיא פרשה קטנה שכוללת כל גופי תורה, שיוצאת אל הפועל ביחידי סגולה, נחלת הכלל היא באמת. כל שאיפת החיים וכל חפץ החיים, הקנין ותשוקותיו, העשר והכבוד, הממשלה וההתרחבות בישראל, ממקור הקדש הם נובעים. על כן המשפטים הם קדש קדשים בישראל, ועל כן הסמיכה, שהיא נושאת שם אלהים עליה, היא כל כך נחוצה לנו, היא כל כך אופיית לתכן לאומנו. והרשעה היונית הסורית הרגישה בחוש העיוור שלה את ערך הסגולה הגדולה הזאת וגזרה על הסמיכה, ור' יהודה בן בבא מסר את נפשו עליה. ופעולת מסירת הנפש הזאת נשארה, כי העמיקה את תכן-החיים האופיים המיוחדים של קדש ישראל לד'. משה רבנו ע"ה בתפסו אתו את כח המשפט, בתחילת יסודו באומה, העלה את כל ערכי המשפט עד סוף כל הדורות לאותו התכן האלהי שמשפטי ישראל באים אליו. ודרישת אלהים באה יחדו עם המשפט הישראלי. "כי יבא אלי העם לדרש אלהים, כי יהיה להם דבר בא אלי ושפטתי בין איש ובין רעהו. והודעתי את חקי האלהים ואת תורותיו". ודרישת אלהים של המשפט נשארה סגולה ישראלית, שהיא מתגלה באופי האלהי הכולל עולמי עד וזורח בארץ ישראל, בארץ חבל נחלתו, מקום האורה של סגולת הקדש". בסופו של דבר התורה מבשרתנו שאף ירושת ארץ ישראל והאחיזה בה תלויה במשפט הישראלי, "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך…ושפטו את העם משפט צדק…צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך" (דברים טז, יח-כ, ויעויין בפירוש הרש"ר הירש). בשם ה', נעשה ונצליח, ויקויים בנו "ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה" (ישעיה א,כז).